Art.1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul “Castiga doua seturi Isispharma” este organizat si desfasurat Scoala de Cosmetica si Machiaj Profesional Dr. Manuela Ravescu, cu sediul in strada Hagi Ghita, nr 13, sector 1, Bucuresti.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor mentionate mai jos. Prin participarea la concurs, participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu conditiile de participare.

Art. 2 DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

Concursul se deruleaza in intervalul 23.11.2020 – 29.11.2020, pe reteaua sociala Instagram, contul oficial Dr. Manuela Ravescu https://www.instagram.com/drmanuelaravescu.

Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.

Art. 3 CONDITII DE PARTICIPARE

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
– ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
– ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
– este de acord ca numele lui sa fie facut public in cazul in care va castiga;
– nu este angajat sau ruda a angajatilor Scolii de Cosmetica si Machiaj Profesional Dr. Manuela Ravescu;
– ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil).

Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI

1. Participantii trebuie sa:
– dea like postarii “Castiga doua seturi Isispharma” de pe Instagram;
– sa lase un comment in care sa dea tagg catre trei prietene, la postarea “Castiga doua seturi Isispharma”;
– sa dea like paginii de Instagram Dr Manuela Ravescu;
– sa dea follow paginii de Instagram Dr Manuela Ravescu.

Art. 5 PREMIILE SI ACORDAREA LOR

Premiile constau in doua seturi de dermato-cosmetice de la Isispharma, care vor fi castigate de doua dintre persoanele care se inscriu la concurs. Acesta va fi livrat la adresa castigatorului, costurile de transport fiind suportate de Scoala de Cosmetica si Machiaj Profesional Dr Manuela Ravescu.
Pentru a intra in posesia premiului, castigatoarele trebuie sa transmita printr-un mesaj privat pe Instagram, numele si prenumele complet, adresa si numarul de telefon. Transmiterea datelor se face obligatoriu pana la data de 03.12.2020.
In cazul in care nu se primesc aceste informatii in termenul dat, se va organiza o noua extragere pentru a se stabili un nou castigator.

Art. 6 DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatoarele vor fi desemnate prin tragere la sorti pe www.random.org, in data 30.11.2020 si tot atunci va fi anuntat oficial pe contul de https://www.instagram.com/drmanuelaravescu.

Art. 7 INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul contului de Instagram https://www.instagram.com/drmanuelaravescu. Concursul poate inceta inainte de data mentionata la punctul 2 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul contului de Instagram https://www.instagram.com/drmanuelaravescu

Art. 8 LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.